SIA „Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs”
Vienotais reģ. Nr. 40103309250
Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija
Tel./fakss +371- 67558756,
mob. tel.+371- 27807882
e-pasts: info@vbbkc.lv

Valdes loceklis Juris Vanags: juris@vbbkc.lv
Izpilddirektore Rasma Ludziņa: rasma@vbbkc.lv
Sekretāre- lietvede Gita Ķīķere: gita@vbbkc.lvApskatīt lielāku