Dibinātāji

Sadarbības partneri

PROJEKTS

Nozares pētījumi: 45

Individuālie pētījumi: 27+2 eksp. izstr.

Dati uz 23.11.2015.

Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (VBB KC) nodibināts 2010.gadā ar mērķi veicināt nozares pētniecības kapacitāti, piesaistot ERAF atbalsta programmas „Kompetences centri” līdzfinansējumu. Šīs programmas mērķis ir paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.
(LIAA līgums par projekta īstenošanu Nr. L-KC-11-0005, projekta Nr.KC/2.1.2.1.1/10/01/006 no 11.04.2011.)