Pētniecības virzieni:

Biotehnoloģija

Bioenerģētika

Vide

Biomasas ķīmiskā pārstrāde

Nanotehnoloģija

1.1. Farmācijas un naftas savienojumu saturošu ūdeņu bioloģiskā attīrīšana.PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.2.1. Fermentācijas procesu imitācija un vadība modeļvides apstākļos.PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES.


1.2.2. Matemātisko modeļu izveide un pielietojums fermentācijas procesos kā mijiedarbības un vadības izpētes instruments. PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.2.3. Piebarošanas optimizācijas izpēte, kombinējot automātisko substrāta padevi ar matemātiskā modeļa izveidoto profilu.PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.2.4. Dažādu būtisku mijiedarbības faktoru, t.i., tādu kā magnētiskais lauks, materiālu variācijas, maisīšana, aerācija, substanču padeves impulsu mijiedarbības, izpēte uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi.


1.2.5. Mērogošanas pārejas likumsakarību izpēte mikroorganismu kultivācijā kratītāju kolbās, laboratorijas un pilota mēroga bioreaktoros.


1.4. Biodrošības pētījumi laboratorijās specifiski iekārtotās darbavietās DNS un RNS analīžu veikšanai. PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES. Rezultāti publicēti.


1.5.1. Jauna tipa bioloģiski aktīvu vielu ieguves izpēte, izmantojot fermentācijas procesā apstrādātus skujkoku celmus- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.5.2. Antioksidantiem bagātu augu veģetatīvo formu ekstrakcijas tehnoloģiju izstrāde un antioksidatīvās darbības mehānismu izpēte "in vivo".- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.5.3. Bioloģiski aktīvām vielām bagātu augu ekstraktu savietojamības izpēte ar gelu veidojošiem polimēriem


1.5.4. Smiltsērkšķu atsiju sausā ekstrakta ķīmiskā antioksidatīvā sastāva izpēte, salīdzinājumā ar smiltsērkšķu dzinuma sausā ekstrakta ķīmiskajām, antioksidatīvajām īpašībām


1.7. Egles skuju izoprēnspirtu iedarbības uz mevalonskābes vielmaiņu un doliholu veidošanu, kā arī egles skuju izoprēnspirtu biloģiskās aktivitātes izpēte. PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.9. Mikroorganismu šūnu kultivācijas pētījums. Lietojot reversīvo šķidrumu samaisīšanas tehnoloģiju- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.10.1. Rauga šūnas polisaharīdu un to ķīmiski modificēto formu iegūšana, raksturojums un immunobioloģisko īpašību sākotnējā izpēte.- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.10.2. Komplekso savienojumu polisaharīds -antigēns (olbaltumviela/nukleīnskābe) iegūšana un immunobioloģisko īpašību sākotnējā izpēte.


1.11. Piena pārstrādes blakusprodukta- sūkalu - biokonversija etanolā un blakusproduktu pārstrādes iespēju izpēte.- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.12. Mikroorganismu augšanas dinamikas mērīšana ar optisku metodi, kur tiek izmantota gaisma ar dažādu gaismas viļņu garumu- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.13.1. Kosmētikas nozarē izmantojamo UV aktivētas polimerizācijas pārklājumu izpēte- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.14.1. HIV/AIDS pacientu klīniskā materiāla kolekciju un klīniskās informācijas datu bāzes izveide- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.15. Hidrobiontu ražošanas inovatīvo unificēto industriālo kompleksu pamatelementu pētījumi- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.8. Raugu Kluyveromyces rūpnieciskā potenciāla paaugstināšanas un biomasas pārstrādes metožu izpēte .PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.13.2. UV aktivētas polimerizācijas biopolimērus saturoši kompozītsistēmu pārklājumi, to īpašības, ietekme uz cilvēka veselību un darba vides riska faktoriem- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.14.2. HLA II klases gēnu DRB1*, DQA1*, DQB1* ģenētiskā polimorfisma novērtēšana, HIV infekcijas gadījumā- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


1.14.3. HLA II klases DRB1*, DQA1*, DQB1* ģenētiskā polimorfisma asociācijas ar organisma aizsardzības spējām HIV infekcijas procesa laikā novērtēšana.


1.13.3. UV aktivētas polimerizācijas kompozītsistēmu sastāva optimizācijas iespēju izpēte un tā ietekme uz cilvēka veselību un darba vides riska faktoriem PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.16. Probiotiku un funkcionālo ekstraktu kompozīciju īpašību un pielietošanas iespēju izpēte


1.17. Sauso ekstraktu iegūšanas ar liofilizācijas metodi


1.18. Pētījums par dažādu pektīnu ieguvi, to efektivitāti un ietekmi uz personisko aizsardzību no apkārtējās vides toksikoloģiskās ietekmes


1.19. Biotehnoloģiski iegūtu biopolimēru saturošu gaismas aktivētu pārklājumu izpēte kosmētikā


1.20. Laktozi saturošu substrātu fermentācijā iegūtu netradicionālo raugu biomasas un uz to bāzes veidoto produktu sastāva variēšanas un uzlabošanas iespēju izpēte


1.21. Termizācijas procesa izpēte skābpiena produktu apstrādei


1.14.4.Imūnģenētisko marķieru un klīnisko izpausmju dinamikas monitorings HIV infekcijas gadījumā


1.6.2. Divu fāzu fermentācijas izpēte biogāzes ražošanas efektivitātes uzlabošanai. PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


1.22.Biotehnoloģiski iegūtu piedevu ietekme uz uretāna akrilātu pārklajumu destrukciju kosmētiskos šķīdinātājos


1.23.Sūkalu biokonversija bioetanolā un rauga biomasā – ražošanas metožu izvērtēšana un optimizēšana