Pētniecības virzieni:

Biotehnoloģija

Bioenerģētika

Vide

Biomasas ķīmiskā pārstrāde

Nanotehnoloģija

2.5.1. Dūņu un citu izejvielu kofermentācijas pētījumi. Izejvielu tehnoloģiju analīze.PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES.


2.1. Hidrokinētisko elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas apstākļu un lēno ūdens straumju izmantošanas iespēju palielināšanas izpēte, turbīnas tipa un parametru aprēķinu modeļa izstrāde pie maziem un mainīgiem ūdens plūsmas raksturlielumiem- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


2.2.1. Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar komerciāli pieejamiem sorbentiem ar apstrādes plūsmu 3-5 m3/h un Ceolītu-adsorbentu modifikācijas un pārbaudes- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


2.2.2. Biogāzes bagātināšanas procesa izpēte ar modificētiem sorbentiem ar apstrādes plūsmu 3-5 m3/h