Pētniecības virzieni:

Biotehnoloģija

Bioenerģētika

Vide

Biomasas ķīmiskā pārstrāde

Nanotehnoloģija

3.1. Bīstamo atkritumu sistēmas optimizācijas iespēju un atkritumu rašanās modeļu izstrāde. PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI.


3.3. Halogēnus saturošu organisko savienojumu destrukcijas iespēju pētījumi superkritiskajā ūdenī (SCW).PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES.


3.14. Daugavas lejteces straumju izpēte jaunas HES tehnoloģijas attīstībai. INDIVIDUĀLAIS PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES.


3.4.1. Biogēno elementu sezonālās izmaiņas Rīgas jūras līča baseinā


3.5. Hidrokinētisko spēkstaciju ražošanas jaudu palielināšanas iespēju izpēte mazu ūdens plūsmas ātrumu gadījumos- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


3.6. Nullei tuva enerģijas patēriņa biogāzes sausināšanas sistēmas matemātiska modelēšana


3.2.1. Notekūdens neitralizācijas procesa uzlabošanas un resursu atgūšanas pētījums- INDIVIDUĀLAIS PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


3.2.2. Industriālā notekūdens flotācijas procesa uzlabošanas izpēte


3.2.3. Cinka atgūšanas no industriālā notekūdens izpēte


3.2.4. Bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas un uzlabošanas izpēte


3.7. Jūras viļnu pārveidošanas iespēju izpēte un analīze- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES


3.8. Saskaņota enerģijas koncentratora un uztvērēja izmantošanas iespēju izpēte hidrokinētiskās enerģijas iegūšanai


3.9. Nolietoto riepu depolimerizācijas pētījumi mikroviļņu iedarbībā PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, REZULTĀTI PUBLICĒTI


3.10. Skābo sūkalu izmantošanas iespēju izpēte pārtikas produktu ražošanā


3.11.1.Ģipša dūņu kvalitātes uzlabošanas iespēju izpēte


3.11.2.Dūmgāzu filtru putekļu izmantošanas iespēju izpēte


3.12.Šķidro naftas atkritumu mikrobioloģiskā pārstrāde dūņu reaktorā ar virsmaktīvo vielu pievienošanu


3.13.Viļņu enerģētikas nozares perspektīvu izpēte