Advokātu biroji pievērš uzmanību sociālās atbildības tēmai

Advokātu biroji pievērš uzmanību sociālās atbildības tēmai

Sabiedrība
Zvērinātu advokātu birojs allaž būtisku nozīmi savā ikdienā piešķir sociālajai atbildībai. Tas tiek darīts vairākos veidos un par to tiek domāts ikdienā. Kas ir sociālā atbildība? Korporatīvā sociālā atbildība ir atbildīga biznesa prakse, kas Latvijā aizsākās 1990. gados, bet turpina sasniegt arvien augstāku atbalstu uzņēmēju un arī patērētāju starpā. Kā skaidro Labklājības ministrija, tas ir veids, kā ikdienā īstenot vispāratzītus uzņēmējdarbības ētikas principus. Daudziem uzņēmumiem beidzamo 10 gadu laikā tā kļuvusi par neatņemamu darbības stratēģijas sastāvdaļu. Ar sociālo atbildību lielākoties tiek saprastas dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, kas vērstas uz mērķi uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus gan savā komandā, gan arī plašākā izpratnē. Tāpat arī starptautiskas organizācijas ar to saprot brīvprātīgas biznesa iniciatīvas, kas labvēlīgi skar sabiedrības sociālos apstākļus, valsts tautsaimniecību un apkārtējo vidi. Šis ir veiksmīgs piemērs. Svarīgi gan atcerēties, ka sociālās…
Read More