Advokātu biroji pievērš uzmanību sociālās atbildības tēmai

Zvērinātu advokātu birojs allaž būtisku nozīmi savā ikdienā piešķir sociālajai atbildībai. Tas tiek darīts vairākos veidos un par to tiek domāts ikdienā.

Kas ir sociālā atbildība?

Korporatīvā sociālā atbildība ir atbildīga biznesa prakse, kas Latvijā aizsākās 1990. gados, bet turpina sasniegt arvien augstāku atbalstu uzņēmēju un arī patērētāju starpā. Kā skaidro Labklājības ministrija, tas ir veids, kā ikdienā īstenot vispāratzītus uzņēmējdarbības ētikas principus. Daudziem uzņēmumiem beidzamo 10 gadu laikā tā kļuvusi par neatņemamu darbības stratēģijas sastāvdaļu.

Ar sociālo atbildību lielākoties tiek saprastas dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, kas vērstas uz mērķi uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus gan savā komandā, gan arī plašākā izpratnē. Tāpat arī starptautiskas organizācijas ar to saprot brīvprātīgas biznesa iniciatīvas, kas labvēlīgi skar sabiedrības sociālos apstākļus, valsts tautsaimniecību un apkārtējo vidi.

Šis ir veiksmīgs piemērs.

Svarīgi gan atcerēties, ka sociālās atbildības tēma neattiecas tikai un vienīgi uz darba tiesību vai uzņēmējdarbības jomu. Tas ir jēdziens, kas attiecas uz sabiedrību kopumā un rosina aizdomāties par katra indivīda atbildību pret sevi, saviem līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā.

Ir divi būtiskākie dzinējspēki, kas liek attīstīties sociālās atbildības tēmai. Pirmais – pieprasījums pēc sakārtotas uzņēmuma struktūras un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības vides, skaidriem principiem un labas reputācijas, kļūstot par piegādātāju ārvalstu kompānijām vai to partneri. Un otrais – nepieciešamība iekļūt globālajā tirgū un būt līdzvērtīgam spēlētājam, piedāvājot kvalitatīvus un atbildīgas uzņēmējdarbības principiem atbilstošus pakalpojumus un produktus.

Ko šajā ziņā dara vadošie advokātu biroji?

Vadošie advokātu biroji allaž kā vienu no savām prioritātēm izvirza sociālo atbildību, ieviešot atbilstošus principus ikvienā savas darbības posmā, kā arī regulāri veicot ziedojumus vai nodrošinot pro bono palīdzību grūtībās nonākušajiem.