Pētniecības virzieni:

Biotehnoloģija

Bioenerģētika

Vide

Biomasas ķīmiskā pārstrāde

Nanotehnoloģija

4.1. No organiskās izcelsmes izejvielām iegūtās šķidrās degvielas kvalitātes izpēte un iegūtās šķidrās degvielas pilnveidošana līdz tā atbilst dīzeļdegvielas kvalitātes standartam- PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES